Delen van het Geheim

Het is niet zo gebruikelijk om stil te staan bij het geheimvolle in je dagelijks leven en in je werk. En toch, iedereen maakt mee dat er dingen zijn die ons regelen, ons organiseren, ons afspreken te buiten gaan. Steeds opnieuw gebeuren er dingen die raadselachtig zijn, of wonderlijk. Zeker waar je intense relaties met mensen aangaat, kom je daarmee in aanraking. Mooi, maar ook soms lastig en ingrijpend. Want niet alleen de ander, maar ook jij bent in het geding. Of je daar nu bewust bij stilstaat of niet, of je er nu tijd voor hebt of niet, eens zul je het merken.

Er zijn gelukkig tendensen in onze samenleving waarin steeds meer aandacht is voor de ‘hele mens’, bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs, in het pastoraat. Daar hoort ook de spirituele, ‘geheimvolle’ dimensie van de mens bij. Het is alleen nog niet altijd bekend hoe dat te doen.

Mystagogische grondhouding

Het wordt mij steeds meer duidelijk dat de mystagogie handvatten biedt om mensen in hun volheid te zien, juist waar het geheimvolle zich voordoet in het leven. In mijn proefschrift staan vele aspecten die een rol spelen en die ingeoefend kunnen worden. Zo kan een soort mystagogische grondhouding groeien die zowel in het dagelijks leven als in het werk veel kan bieden. In de omgang met familie en vrienden, met collega’s, met cliënten, patiënten, leerlingen, pastoranten, …, kun je zo aanwezig worden dat zowel jij als zij meer mens worden, kunnen groeien in wie wij werkelijk zijn. Dan treed je in elke situatie daadwerkelijk in relatie. Je laat jezelf ontmoeten en ontmoet de ander. Je komt zo tot samen – leven, ook wanneer er ‘gewoon gewerkt’ moet worden.

Mocht jij nieuwsgierig zijn naar hoe mystagogie in jouw werkveld van betekenis kan zijn, of mocht je jouw enthousiasme over mystagogie willen delen met collega’s, neem dan vooral contact met me op. Ik verzorg graag een lezing of een training.