Geïnspireerd door het geheim van mens-zijn

Opgeleid tot theoloog heb ik gewerkt als pastoraal werkster in de katholieke kerk. Meer voel ik mij mystagoog, inwijder. Ik voel mij zelf altijd een leerling in het mens-zijn en ben tegelijk iemand die ervan geniet anderen te begeleiden op hun weg van menswording. De inwijding in wat het betekent een mens te zijn is een leerschool van de liefde geweest – en nog. Een aantal lessen en ervaringen steken er voor mij uit:

Leerschool van de liefde

Allereerst natuurlijk is er mijn jeugd in een ondernemend en maatschappelijk en kerkelijk actief akkerbouwgezin in de Wieringermeer. Mijn ouders leefden mij voor de talenten die je gekregen hebt in te zetten voor het grotere geheel. Christelijk-spiritueel ben ik als jonge twintiger gevormd door de spiritualiteit van Ignatius van Loyola (stichter van de Jezuïetenorde). Meditatie, uitwisseling en studie hebben mij doen beseffen dat God te zoeken en te vinden is in alles en in iedereen. In de jaren dat ik werkte aan mijn promotie-onderzoek naar mystagogie aan de Faculteit Katholieke Theologie groeide het vertrouwen dat niet alleen in Jezus, maar in iedereen God mens wordt en dat Christus de weg van menswording begaanbaar heeft gemaakt. Dat betekent dat het mogelijk is voor iedereen – ook jij, ook ik – door de ‘dood’ heen te gaan en tot leven gewekt te worden. Ik leerde in die tijd dat mijn lichaam mij veel kan onthullen over wie ik als mens ben en hoe ik met mijzelf en anderen omga. Tijdens de lichaamsgerichte coaching van Rita van Rijnsoever ontdekte ik het geheim van seksuele energie en groeide ik in vrouw-zijn. Ondertussen werd ik mij bewust dat ik – net als bijna iedereen – onbewust reageer op energieën die mensen voortdurend om zich heen hebben, zoals bijvoorbeeld stemmingen. Ik wilde me van de werking daarvan bewust worden om zo (meer) zelf in de hand te hebben hoe daarmee om te gaan. Ik besloot de opleidingen intuïtieve ontwikkeling en leidinggeven vanuit essentie aan het Huis van Licht te doen. De Leergang ‘Begeleiden van Christelijke Meditatie’ is een integratie geweest van alles wat ik hiervoor heb gedaan en een traject Intuïtief Schrijven zal dat op een andere manier ook doen, vermoed ik. Meditatie en aandacht voor intuïtie, zijn voor mij essentieel geworden. Net als aandacht voor mijn lichaam, bijvoorbeeld in de vorm van yoga. Ik besef dat door al deze ervaringen heen de liefde zich in mij heeft verdiept, verruimd en vereenvoudigd en dat ik dieper in vertrouwen ben geland.

In de ontmoeting word je mens

Niet alleen de inhoud van de opleidingen en trainingen hebben mij gevormd, maar natuurlijk vooral de ontmoetingen met heel diverse mensen. Wat een wijsheid, levenslust en passie hebben zij met mij gedeeld – en nog! Verder is het overlijden van mijn beide ouders – ten gevolge van een ongeluk en na ziekte – bepalend in mijn leven. Het samen leven met mijn man en twee kinderen tenslotte geeft mij elke dag opnieuw de kans om het geheim van het Leven, het geheim van de Liefde, het geheim van mens-zijn te ervaren. Dit alles maakt dat ik vol nieuwsgierigheid, in openheid en met vertrouwen uitzie naar de rest van mijn leven.

Samen op weg

Mijn leven lang zijn er mensen geweest die mij hebben begeleid of die een stukje met mij zijn opgelopen. Ik voel mij dankbaar voor wat ik van hen heb mogen leren. Ook zelf heb ik in allerlei verband mogen meelopen met mensen. Dat zet ik nu graag voort in de Praktijk voor Mystagogie.

Wees welkom. Laten we samen een stukje verder gaan!