De Praktijk van Mystagogie biedt ruimte voor inwijding in verschillende vormen. In mystagogische begeleiding word je uitgenodigd om als mens aanwezig te komen in je lichaam, om te voelen wie en wat je nog meer bent, om ‘hier’ en ‘nu’ te zijn. Mystagogische bezinning is er voor groepen die met elkaar willen ontdekken hoe het g/Geheimvolle aanwezig is in hun gemeenschap en hoe zij in deze aanwezigheid meer gemeenschap kunnen gaan vormen. Mystagogie voor professionals is een postacademische cursus voor wie vanuit een christelijke context mensen begeleiden bij hun menswording en bij gemeenschapsvorming. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met LUCE/CRC van de Tilburg School of Theology.

mystagogische begeleiding

mystagogische bezinning

mystagogie voor professionals