Het mysterie leven

Ken je het gevoel, dat het leven één groot mysterie is, één groot geheim? Wat er gebeurt is wonderlijk, raadselachtig soms. Dan weer lijk je er iets van te begrijpen, andere keren is het niet te bevatten. Soms maakt het je boos, verdrietig of wanhopig, dan weer voel je je blij en dankbaar om wat er in je leven gebeurt. In sommige periodes lijkt het leven zijn gangetje te gaan, op andere momenten lijkt er van alles tegelijk te gebeuren. Boeiend, hoe het steeds en voor iedereen weer anders is.

Het leven is één groot geheim

Het leven als één groot geheim. Als dat al geldt voor het leven om je heen, hoeveel te meer voor het leven dat jij zelf bent? Zo goed als je jezelf kent, zo vertrouwd als je met jezelf bent, toch sta je steeds weer voor verrassingen: “Ben ik dat? Doe ik zo?”. Je kunt van jezelf staan te kijken. En dat kan nieuwsgierig maken naar wie je nog meer bent dan wat je al weet over jezelf. Of het kan je doen verlangen naar nieuwe manieren van reageren op wat er gebeurt, of omgaan met de mensen om je heen. Want zijn zij niet net zo’n mysterie?

Voor wie wil, biedt het leven veel mogelijkheden om verder te ontdekken en dieper te ervaren wat het is om mens te zijn. Voorbij de grenzen van het al bekende word je uitgenodigd om dieper te duiken in het geheim dat leven is. Je opent je dan voor de spirituele dimensie van het bestaan. Je betreedt (opnieuw) onbekende grond, die heilig is, omdat er heelheid en vrede in verborgen liggen.

Mystagogie is inwijding in het geheim van het leven

Spiritueel je leven leven betekent je laten inwijden in de geheimen die het leven in zich heeft. En dat inwijden in het geheim van het leven is wat ‘mystagogie’ genoemd wordt. Het is een heel oude, grotendeels vergeten naam voor een praktijk die in verschillende spirituele/ religieuze tradities beoefend wordt waar mensen met elkaar een stukje optrekken op de weg van de menswording. In deze tradities wordt erkend dat er een bron is waaruit het leven en het menselijk bestaan voortkomen. Wat of wie die bron is, is weer een geheim in zichzelf; Licht, Liefde, Vrede, Eeuwige, … God? Hoe het ook genoemd wordt, vele mensen ervaren dat het hen grond onder de voeten geeft, dat het hen vertrouwen en inspiratie geeft om voluit de mens te worden die ze zijn.

Ook voor jou

In de Praktijk voor Mystagogie vindt inwijding in het bestaan, in het mens-zijn plaats. Samen ontdekken we wat leven nog meer is en wie jíj nog meer bent. Dat kan op verschillende manieren: individueel in de vorm van mystagogische begeleiding of in groepsverband in de vorm van een lezing of training. Wanneer je je in je werk beweegt op de spirituele laag, begeleid ik je graag om daaraan verdieping te geven in mystagogie voor professionals.  Kijk gerust even verder op deze site om te zien wat dit inhoudt en neem vooral contact met me op als je meer wilt weten of als je een afspraak wilt maken.

Ik zie ernaar uit je te ontmoeten. Welkom!

Annemieke