Praktijk voor Mystagogie

Welkom bij de Praktijk voor Mystagogie. Een plek van inwijding. Inwijding in het geheim dat wij als mens zijn en dat leven en samen-leven is. Inwijding ook in het geheim van waaruit het leven ontspringt. Dat is wat mystagogie betekent: inwijding in het Geheim.

De Praktijk voor Mystagogie is een plek van bewustwording. Wat is er nu en wat is er in oorsprong en belofte? Of: wat is er veranderd en wat ervaar ik nu? Er is alle tijd om stil te staan, te voelen, op te merken.

En de Praktijk voor Mystagogie is een plek van thuiskomen. Thuis in jezelf. Thuis bij de bron, zoals jij die in jouw leven ervaart. En zo ook thuis bij de ander(-en) met wie jij het leven leeft.

Wees welkom!

Annemieke